Qualsevol empresa genera unes obligacions comptables i fiscals, i a Afigest oferim un servei de qualitat, professionalitat i confiança per tal de que tingueu la seguretat de que aquests processos es duen a terme de manera segura i eficient i això us permeti emprar el vostre temps en altres activitats importants per vostre negoci.

Building exterior in Toronto, Canada

Ens fem càrrec de totes les tasques administratives/comptables que vulgueu delegar com:

Comptabilitat

Fem seguiment setmanal per tal de portar la comptabilitat al dia.

Podent aportar així informes comptables fiables en tot moment, que us permeti detectar oportunitats o desviacions no esperades de la vostra empresa.

Presentació de comptes anuales.

Controls cartera de clients/proveïdors. Ens encarreguem de la realització de pressupostos o factures, de girar les remeses en les dates de venciment,etc.

Fiscal

Control i seguiment del calendari fiscal d’ Andorra que afecta tant a empreses com a empresaris.

Presentació d’impostos:

-IRPF

-IS

-IRNR

-IGI

Laboral

Ens encarreguem de tots els tràmitsde gestió de personal:

-Elaboració de butlletins de salari

-Ordres de pagament

-Elaboració de contractes de treball

-Presentació declaracions a la CASS

-Altes/baixes a la CASS

-Elaboració de quitances

-Redacció de cartes d’acomiadament o de desistiment de la relació laboral.

Mercantil

Ens ocupen de tots els tràmits administratius derivats de la creació, modificació o baixes d’empreses .

-Constitució de societats

-Inversió estrangera

-Alta / Modificació / Baixes de comerç

-Dissolució, liquidació de societats

-Elaboració d’ Estatuts Socials

Tràmits administratius

Ens fem càrrec de qualsevol tràmit que s’hagi de fer davant les administracions.

-Immigració

-Agència Tributaria

-Caixa Andorra de la Seguretat Social

-Govern

-Comuns